Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška všestranného výcviku psa druhého stupně (ZVV2)
Kritéria pro zkoušku ZVV 2
1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body
1. S t o p a :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.                     Z              100    (70)
2. P o s l u š n o s t:
a) ovladatelnost psa bez vodítka                                                  Z 10
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem)                                 Z 10
c) za pochodu odložení vstoje                                                      Z 10
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem)                            Z 10
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků)                                      Z 10
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba)                    Z 10
g) kladina vysoká (jedním směrem)                                              Z 10
h) vysílání psa (30 kroků)                                                           ZP 10
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda)                                     Z 10
i) odložení psa (50 kroků)                                                  Z 10        100    (70)


3. O b r a n a :
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn)                                  ZP 10
- vyštěkání pomocníka                                                                   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka a výslech pomocníka                                                 ZP 10
- doprovod pomocníka (20 kroků)                                                  Z 10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při prohlídce                                                  Z 15
- ovladatelnost (pouštění)                                                            Z    5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (100 kroků)                                               ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)                                                            Z    5
e) odolnost psa
- útok na psa, 2 údery po zákusu                                                ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)                                                   Z    5        100    (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)                                           300 (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".
2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.
3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.
5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.