Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška psa stopaře prvního stupně (ZPS 1)
Kritéria pro zkoušku ZPS 1
1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může posvod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body
S t o p a:
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.              Z               100    (70)
2. P o s l u š n o s t:
podle ZVV 1                                                                                 100    (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)                                                          200   (140)
Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".
2. Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.
3. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.