Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška psa stopaře druhého stupně (ZPS 2)
Kritéria pro zkoušku ZPS 2
1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body
1. S t o p y :
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut.                         Z       100         (70)
B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.                         Z        100        (70)
2. P o s l u š n o s t:
podle ZVV 3                                                                                    100         (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)                                                          300       (210)
Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".
2. Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.
3. Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.
4. Podmínka je začít stopou A.

5. Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.