Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkouška psa obranáře prvního stupně (ZPO 1)
Kritéria pro zkoušku ZPO 1.
1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body
1. P o s l u š n o s t:
podle ZVV 1                                                                                  100    (70)
2. O b r a n a:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut)            ZP 10
- vyštěkání pomocníka                                                                       10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků)                                   Z 10
- hlídání pomocníka (2+1 minutu)                                                     Z 10
c) ochrana psovoda
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka                                          15
- ovladatelnost (pouštění)                                                               Z    5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (150 kroků)                                                  ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)                                                                     5
e) odolnost psa
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)                      20        100    (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana)                                                        200 (140)
Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".
2. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.
3. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

4. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny.