Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pachové práce

Pokládání stop a předmětů.

1. Tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky.

2. Při pokládání stop mohou být přítomni jen nezbytní pomocníci, vedoucí akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná.

3. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr.

4. Předměty, které se pokládají na stopu:

a) musí být z textilu nebo jiného materiálu, který dobře přijímá a drží pachy (nesmí být z kovu a skla)

b) nesmí se svou barvou nápadně odlišovat od terénu a být větší než 100 x 50 x 10 mm

c) při zkouškách nelze použít předmětů, které mohou sloužit jako hračka psa

d) každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy

e) použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů

g) předměty musí rozhodčí zkontrolovat.

5. O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje.

6. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě, cca 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo.

7. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval.

Práce psovoda a činnost psa

1. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve výjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) lze provést stopu náhradní.

2. Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznamuje způsob jakým pes předměty označuje. Pes musí předměty označovat shodným způsobem, který psovod sdělil rozhodčímu.

Jsou uznávány dva způsoby označování předmětů:

- zvedání, kdy pes může stát, sedět nebo aportovat – kombinace poloh je možná

- označení, kdy pes může stát, sedět nebo ležet – kombinace poloh je možná.

Kombinace těchto způsobů je chybou.

3. Pes může stopu vypracovávat:

a) na volno

- pes na sobě nemá nic

- pes má řetízkový obojek

- pes má postroj

b) na stopovacím vodítku

- vodítko připnuté na kovový obojek

- vodítko připnuté na postroj.

4. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo resp. vlevo, nejvíce ve 45° odklonu. 5. Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno.

6. Je-li pes na stopovacím vodítku, může jej psovod použít k mírnému přitažení psa a jeho postup zpomalit, jinak jej nelze k usměrňování psa používat.

7. Příležitostné chválení psa resp. opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není chybou, avšak používání těchto povelů na lomech a v blízkosti předmětů, není dovoleno.

8. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu a zvedne předmět nad hlavu.

9. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty.

10. Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž. Dokončování stopy po odvolání se nepovoluje.

Hodnocení práce psovoda a činnosti psa v pachových pracích

1. Při posuzování činnosti psa v pachových pracích se hodnotí zájem, snaha, spolehlivost a přesnost.

2. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa.

3. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa, když:

a) pes sejde ze stopy na vzdálenost více než 10 m nebo se pes po stopě vrací více než 10 m za psovoda

b) pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu či bázlivě

c) byl překročen časový limit určený pro provedení stopy

d) psovod se snaží sám podle různých ukazatelů sledovat stopu a ovlivňováním udržuje psa v trase stopy, případně nedodržuje předepsaný odstup od psa, v těchto případech může rozhodčí psovoda jednou napomenout.

4. Chybami znamenajícími bodové ztráty jsou vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení aj. Ovlivnění psa psovodem k označení předmětu znamená ztrátu bodů za předmět.